மார்ச் 5-ல் + 2, மார்ச் 19-ல் 10-ம் வகுப்பு தேர்வுகள் தொடக்கம்

| [ திரும்பி செல்ல ]

கல்கி இணையதளம்

பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 19-ல் தொடங்கி ஏப்.10 வரையிலும், பிளஸ் 2 தேர்வுகள் மார்ச் 5-ல் தொடங்கி மார்ச் 31 வரையிலும் நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வுகள் காலை 9.15 மணிக்கு தொடங்கி நண்பகல் 12 மணிக்கு முடிவடையும். பிளஸ் 2 மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்கான தேதி மற்றும் தேர்வு கால அட்டவணை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. பிளஸ் 2 தேர்வுக்கான கால அட்டவணை: 05-03-15: தமிழ் முதல் தாள் 06-03-15: தமிழ் இரண்டாம் தாள் 09-03-15: ஆங்கிலம் முதல் தாள் 10-03-15: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் 13-03-15: தொடர்பு ஆங்கிலம், இந்திய கலாச்சாரம், கணினி அறிவியல், உயிரி வேதியியல், சிறப்பு மொழித்தாள் 16-03-15: வணிகவியல், மனையியல், புவியியல் 18-03-15: கணிதம், விலங்கியல், நுண்ணுயிரியல், நியூட்ரிஷியன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் 20-03-15: அரசியல் அறிவியல், நர்சிங் (பொது), புள்ளியியல், தொழிற்கல்வி (தியரி) 23-03-15: வேதியியல், கணக்குப் பதிவியல் 27-03-15: இயற்பியல், பொருளியல் 31-03-15: உயிரியல், வரலாறு, தாவரவியல், வணிக கணிதம் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வுக்கான கால அட்டவணை: 19-03-15: தமிழ் முதல் தாள் 24-03-15: தமிழ் இரண்டாம் தாள் 25-03-15: ஆங்கிலம் முதல் தாள் 26-03-15: ஆங்கிலம் இரண்டாம் தாள் 30-03-15: கணிதம் 06-04-15: அறிவியல் 10-04-15: சமூக அறிவியல்
வீடியோ பதிவு ஏதும் இல்லை


முந்தைய செய்திகள்

கருத்தை பதிவு செய்ய :

தொடர்புடைய செய்திகள்

Copyright © 2012 www.kalkiwebtv.com. All rights reserved.